Graaf Jan van Nassau

Graaf Jan van Nassau

Voor velen is Graaf Jan van Nassau misschien een onbekende, vandaar een kleine uitleg.

Jan (of Johan) VI de Oude (Dillenburg, 22 november 1536 - Slot Dillenburg, 8 oktober 1606) was de tweede zoon van Willem de Rijke en Juliana van Stolberg. Hij was een jongere broer van Willem van Oranje. In de geschiedschrijving wordt hij vaak kortweg Jan van Nassau genoemd.
Jan van Nassau was in zijn tijd van grote invloed in Nederland en Duitsland. Hij was stadhouder van Gelderland. Hij was een oprecht mens die God zocht in beslissingen die genomen moesten worden. Hij zocht de eer van God en de belangen van het volk wat hij diende. Graaf Jan van Nassau hechtte veel waarde aan goed onderwijs. Als ‘calvinist der oranjes’ zag hij het belang in van scholen waar naast staatkundig en maatschappelijk onderwijs ook protestants onderwijs zou worden gegeven. Hij zorgde er daarom voor dat in elk dorp en elke stad van zijn graafschap les werd gegeven in Gods Woord en in de taal van het volk (veel scholen gaven toen nog les in het Latijn). Tevens vond hij het belangrijk dat volwassenen het Woord van God goed zouden begrijpen. Daarom gaf hij opdracht aan professor Piscator om de (Duitse) Bijbel van verklarende kanttekeningen te voorzien voor het gewone volk. Uiteindelijk leidde deze opdracht ertoe dat deze opnieuw werd vertaald uit de grondtalen.

Wikipedia

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen