Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR is er voor ouders en personeel. Als MR kun je meepraten en meedenken met bestuurlijke wijzigingen binnen de school. Veel besluiten die door de directie genomen worden, komen namelijk eerst langs de MR ter advies of ter instemming. Hierdoor leveren we dus een wezenlijke bijdragen aan de bestuurlijke kwaliteit van het onderwijs op onze school. We willen vanuit een positief-kritische houding meedenken met de schoolleiding, om zo te zorgen voor beslissingen die breed gedragen kunnen worden door zowel ouders als personeel.  

De MR bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:
1. Evan de Keizer (voorzitter)
2. Marianne Walhout-de Looff

Namens het personeel:
3. Deborah van der Maas-Schipper
4. Inge van de Gruiter-Woltjer (secretaris)

De MR is ook per e-mail bereikbaar: mr@graafjanvlissingen.nl.

Wordt u gevraagd voor de MR? 
Grijp uw kans! 
Het onderwijs van uw kind is ook uw verantwoordelijkheid! 

Agenda 
In het cursusjaar 2023-2024 vergadert de MR op de volgende data: 

• 18 oktober 2023
• 10 januari 2024
• 10 april 2024
• 5 juni 2024

Tijdens de vergaderingen is er alle ruimte voor inbreng van ouders. Heeft u iets wat u met ons wilt bespreken, dan kunt u ons aanspreken of gebruik maken van bovenstaand mailadres. 

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen