SCHOOL op SEEF ZEELAND

SCHOOL op SEEF ZEELAND

Het ZEEUWS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL is hét programma in Zeeland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers.

SCHOOL op SEEF ZEELAND omvat hoogwaardig en aansprekend, praktijkgericht en digitaal materiaal. Het werken aan de verkeersveiligheid van kinderen op en rond de basisschool vereist een integrale aanpak. Het programma biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende facetten (educatie, infrastructuur, communicatie, etc) hieraan te werken. Ons motto is dan ook: 

"kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer".  

Het programma Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel heeft zeven doelstellingen:

1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Kijk voor meer informatie op: www.zeelandschoolopseef.nl

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen