Groepen

Groepen

Schoolorganisatie
Het onderwijs wordt gegeven aan groepen van ongeveer dezelfde leeftijd, het jaar-groepensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een afgesproken leerstofpakket geleerd moet worden door de leerlingen. In de groepen a/1 en 2 wordt projectmatig gewerkt. De leerstof is verwerkt in thema’s voor projectonderwijs. Op deze wijze wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. Vanaf groep 3 wordt er volgens een methodisch leerstofjaarprogramma gewerkt. Hierbij staat de effectieve instructie in het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden centraal. De leerstof wordt in vakken aangeboden. Elk cursusjaar wordt een ‘pakket’ uit het totale leerprogramma aan de kinderen aangeboden. Daarnaast wordt er in groep 3 en 4 ook incidenteel thematisch in hoeken gewerkt.

Groepering
De indeling van leerlingen vindt zorgvuldig en weloverwogen plaats, waarbij we onze kinderen zoveel mogelijk op leeftijd en hun leerjaar indelen. Hierbij werken we, vanwege onze leerlingaantallen, zo nodig met combinatiegroepen. Daarbij vindt zowel in als buiten de groep diverse extra ondersteuning en splitsing van groepen plaats, aansluitend bij de onderwijsbehoefte van de leerling. We streven er daarbij naar dat de leerlingen maximaal twee leerkrachten hebben die (eind)verantwoordelijk voor hen zijn. Met name bij de combinatiegroepen is er extra ondersteuning beschikbaar. Zie ook hoofdstuk 13 in onze schoolgids.

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen