Oudercommissie

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

• Diana Bolle (voorzitter)
• Léonie Aarnoutse (vertegenwoordigster personeel)
• Jozina Minderhoud
• Dini Mesie
• Irene Polderman

De oudercommissie richt zich op een goede samenwerking tussen de school (personeel en bestuur) en de ouders. De oudercommissie ondersteunt daarbij de school en helpt met allerlei organisatorische zaken zoals.: Koningsspelen, ouderavond, vieringen en het afscheid van groep 8.

Het instellen van een oudercommissie is niet wettelijk verplicht en onze OC heeft daarom ook geen wettelijke status. Als er door aftreden nieuwe leden nodig zijn dan worden ouders door de OC benaderd of ze interesse hebben om lid te worden.

Werkzaamheden/taakomschrijving
De commissie verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de grondslag en het doel, zoals deze in de statuten van de vereniging zijn omschreven. Tot de vaste taken behoren:

  • jaarlijks organiseren van een ouderavond
  • elk jaar tegen de zomervakantie de ouders enquêteren t.a.v. hun medewerking
  • roosters maken voor de schoolalmanak
  • organiseren van schoonmaakavonden
  • assisteren bij onderhoud schoolgebouw
  • regelen inzameling oud papier
  • verzorgen van een traktatie voor de kinderen bij een viering van de heilsfeiten 
  • zo mogelijk organiseren van een feest ter gelegenheid van Konings- of Bevrijdingsdag
  • incidenteel organiseren van een actie om gelden te verkrijgen voor aanschaf van b.v. toestellen op het schoolplein.

Financiën
In de exploitatierekening van de school is een grootboekrekening opgenomen voor de oudercommissie. De directeur is hiervoor verantwoordelijk.

Vergaderingen / ouderavond
Voor het goed functioneren van de commissie zal tenminste vier maal per jaar (in de school) vergaderd worden. Eén keer per jaar belegt de oudercommissie een ouderavond.

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen