Onze school

Onze school

Een christelijke school
Wij zijn een christelijke school op reformatorische grondslag. Bij ons op school is er naast het gewone onderwijs, aandacht voor Bijbelvertellingen, samen praten over de Bijbel, geloof, normen en waarden, samen psalmen en liederen zingen en christelijke feestdagen vieren. Regelmatig leren onze kinderen Bijbelteksten en wij gebruiken hiervoor de Herziene Statenvertaling. De kinderen leren iedere week een psalm en vanaf groep 6 worden enkele vragen van de Heidelbergse Catechismus besproken en aangeleerd. 

Schoolgebouw
Ons schoolgebouw staat in de wijk West-Souburg en heeft een gunstige centrale ligging in een rustig woongebied. We hebben er de laatste jaren veel aan gedaan om ons gebouw en het plein up-to-date te maken en te houden. We beschikken onder andere over ruime lokalen met airco, een techniekruimte, computerruimte, bibliotheek, aula en diverse kantoren. In de keuken zijn meerdere kookgelegenheden zodat kinderen zelf kunnen koken en bakken. Buiten beschikken we over een ruim en groen schoolplein met moderne speeltoestellen en een schoolmoestuin. Ons dak is voorzien van zonnepanelen.

Groei
Onze school wordt momenteel bezocht door ongeveer 150 leerlingen. Na een periode van groei zien we het aantal leerlingen al een aantal jaar gelijk blijven, wat ook de verwachting is voor de komende jaren. De groei kwam met name doordat steeds meer ouders vanuit de evangelische gemeenten hun kinderen bij onze school aanmelden. We vinden het een voorrecht om ook deze doelgroep te kunnen aanspreken met ons onderwijs. Wanneer er tijdens lessen onderwerpen ter sprake komen waar verschil van mening over bestaat, geven we de kinderen ruimte om daarover te praten. We vinden het belangrijk elkaar te vinden in ons geloof in de Heere Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven, en elkaars verschillen te respecteren.

Identiteit
Onze school vervult een streekfunctie voor het christelijk-reformatorisch onderwijs in de gemeente Vlissingen en staat in principe open voor alle leerlingen. Daarbij wordt wel van u als ouder/verzorger gevraagd de identiteit van de school te respecteren en te accepteren dat de leerlingen zich naar deze grondslag gedragen. Wij verwachten dat de leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. Wanneer u een kind wilt aanmelden kunt u contact opnemen met de school. De directie voert met alle nieuwe ouders een kennismakingsgesprek voorafgaande aan de inschrijving.

Groepsindeling
Gezien het aantal leerlingen van de school zijn we genoodzaakt in de midden- en bovenbouw combinatiegroepen te vormen. We streven naar een personele bezetting waarbij maximaal twee leerkrachten per (combinatie)groep ingezet worden.

Drie niveaus
De hoofdvakken rekenen en taal worden op drie niveaus gegeven zodat leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau kunnen werken. Daarnaast kan uw kind soms behoefte aan speciale zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat hij of zij sterk achterloopt in de leerstof ten opzichte van leeftijdsgenoten of juist voorloopt. In beide gevallen vindt er overleg plaats met de IB-er om te bepalen welke zorg uw kind geboden kan worden. 

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen