Schoolgids

Schoolgids

Op deze pagina kunt u de schoolgids voor het cursusjaar 2023-2024 downloaden.
De schoolgids is bedoeld voor u als (toekomstige) ouder en verzorger met het doel u op de hoogte te brengen van de gang van zaken op de Graaf Jan van Nassauschool en wat u van ons mag verwachten. 

Specifiek wijzen we u op hoofdstuk 2 ‘Waar wij als school voor staan’. U leest daar meer over onze kernwaarden. Het geeft u een goed beeld waar wij waarde aan hechten in ons onderwijs met en voor de kinderen en vanuit welke waarden wij willen handelen. Hieruit maakt u op dat het geloof in God centraal staat op onze school en we ons door God en Zijn Woord laten leiden. 

Verder leest u meer over de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, hoe de contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hun leervorderingen, hoe er gehandeld wordt als er zich knelpunten in hun ontwikkeling voordoen. 

Tevens leest u in deze gids meer over praktische zaken als vakantie en vrije dagen, belangrijke data enz. We verwijzen u hiervoor naar de beknopte inhoudsopgave voorin. Voor alle in deze schoolgids genoemde data geldt: Deo Volente, dit betekent: ‘zo de Heere wil en wij leven’.

Heeft u opmerkingen over de inhoud of de vorm van deze gids, dan vernemen wij dat graag van u. Mocht u naar aanleiding van deze gids nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de school. 

G. (Gerard) van de Weerd 
Directeur
g.vandeweerd@graafjanvlissingen.nl

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen