Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Incidenteel vrij
Buiten de schoolvakanties kan geen vrij worden gegeven, afgezien van buitengewone omstandigheden zoals een verhuizing, huwelijk of overlijden. Neem in zo'n geval, als het mogelijk is, minimaal een maand van tevoren contact op met de directie. Maakt u, om teleurstelling te voorkomen, geen plannen vooraf. Het is wettelijk niet toegestaan de eerste twee weken na de zomervakantie toestemming te geven om op vakantie te gaan.

Zie voor meer informatie over extra en incidentele vrije dagen hoofdstuk 10.3 in onze schoolgids.

Voor alle duidelijkheid merken we nog op dat 4-jarigen niet leerplichtig zijn. Zij mogen dus wel verzuimen, maar uiteraard zien we ze graag dagelijks komen.

2024

Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Studiemiddag 20 februari (alle kinderen om 12.00 uur vrij)
Biddag 13 maart 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Paasvakantie 2 april t/m 5 april 2024
Meivakantie 25 april t/m 8 mei 2024
Hemelvaartsdagen 9 mei en 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Studiemiddag 13 juni (alle kinderen om 12.00 uur vrij)
Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen