Het ontstaan van de school

Het ontstaan van de school

Geschiedenis

In 1956 werd de schoolvereniging opgericht binnen de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Hier leefde bij verschillende ouders een verlangen om een eigen school te bezitten. De kinderen van de Gereformeerde Gemeente gingen naar verschillende scholen van Hervormde- of Gereformeerde signatuur. Deze scholen lagen verspreid in de gemeente Vlissingen en in de toenmalige zelfstandige gemeente Oost- en West-Souburg. Om deze kinderen (die in een andere denk- en leefwereld opgroeiden dan de meeste kinderen en het onderwijzend personeel van bovengenoemde scholen) bijeen te brengen, was de oprichting van een eigen vereniging een eerste vereiste. Het is immers van groot belang dat, wat de kinderen van hun ouders leren en wat hun in de kerk geleerd wordt, op school eveneens wordt geleerd. Opvoeding, opleiding en vorming moeten in het verlengde liggen van hetgeen thuis, op school en in de kerk wordt voorgestaan. 

In 1962 wordt de eerste steen van de school (met vier leslokalen) aan de Beatrixlaan gelegd. Op 22 april 1963 is de officiële opening van de Graaf Jan van Nassauschool. In de jaren die volgen komen er steeds meer leerlingen bij en wordt de school aan de Beatrixlaan verder uitgebeid.

Door de inwerkingtreding van de wet op het basisonderwijs op 1 augustus 1985 gaan de Graaf Jan van Nassauschool en de Willem Lodewijkkleuterschool samen op in de Graaf Jan van Nassauschool voor basisonderwijs. 

Begin 1997 moet er opnieuw naar een passende huisvesting gezocht worden. Die wordt gevonden in West-Souburg: de voormalige Marnixschool, gebouwd in 1960 aan de Van Doornlaan 40. Van 2006 tot 2007 vindt er een grote verbouwing en renovatie plaats in het schoolgebouw. Er worden diverse nieuwe ruimtes gecreëerd en alle sanitaire ruimtes worden gerenoveerd. Ook worden alle stalen kozijnen vervangen door aluminium kozijnen met dubbel glas.

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen