VCPOZ

VCPOZ

Ons schoolbestuur is sinds 1 januari 2016 gefuseerd met (inmiddels) vijftien andere schoolbesturen. Met deze fusie is het oude schoolbestuur opgeheven en ondergebracht in het nieuwe bestuur van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland. (VCPOZ). De Graaf Jan van Nassauschool is dus onderdeel van een fusievereniging van vijftien reformatorische Zeeuwse basisscholen. De bestuurder van de VCPOZ is dhr. A.J. (André) Verwijs. Ouders die lid willen worden van de schoolvereniging kunnen zich opgeven bij de directeur.

Voor meer informatie over de VCPOZ (bijvoorbeeld welke scholen ertoe behoren en uit welke leden de Raad van Toezicht bestaat) verwijzen we u naar www.vcpoz.nl. De vereniging houdt als regel één keer per jaar een ledenvergadering, waarbij naast het geven van jaarverslagen en financiële verslagen ook verkiezing voor RvT-leden gehouden wordt. Het is voor ouders gewenst om lid van de vereniging te worden. 

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen