Voor ouders

Voor ouders

Op deze pagina vindt u allerlei nuttige informatie voor ouders en verzorgers. U kunt via het menu de diverse onderdelen inzien. U vindt op deze pagina onder andere onze schoolgids, diverse roosters, de maandelijkse nieuwsbrief genaamd 'Nassau-Nieuws, informatie over het systeem ParnasSys, de jaarkalender, maandteksten die de kinderen moeten leren en informatie over het verzamelen van oud papier. Voor nieuwe ouders staat er op deze pagina ook informatie over het aanmelden van uw kind op onze school.

Het belang van betrokken ouders
Voor het goede verloop van het onderwijs aan uw kind is uw betrokkenheid op het onderwijs aan uw kind erg belangrijk. Ook voor de school zijn betrokken ouders onmisbaar. We zijn erg blij dat veel ouders een vrijwilligerstaak uitvoeren op onze school.
De gezamenlijke opvoeding van de kinderen brengt ouders en leerkrachten in nauwe relatie tot elkaar. We nemen dan ook aan dat de keuze van onze school een bewuste keuze is geweest. We hopen dat u ook voor onze school wil bidden. Het is belangrijk dat ouders met hun kinderen over de school in het algemeen en over leerkrachten op een positieve manier spreken. Vraag regelmatig aan uw kind wat er op school gedaan wordt, hoe dat het gaat, of er huiswerk gemaakt moet worden. Het is erg fijn als u thuis met uw kind napraat over de vertelling uit de Bijbel en helpt bij het leren van het huiswerk, de psalm, de catechismus en de maandtekst.

De Graaf Jan van Nassauschool gaat uit van de Vereniging Christelijk Primair Onderwijs op reformatorische grondslag in Zeeland (VCPOZ) www.VCPOZ.nl

Cookie instellingen